bmc.constans@free.fr

R - NOIR & BLANC

1 - CANTATE - Technique mixte - 50 x 65 cm.

1 - CANTATE - Technique mixte - 50 x 65 cm.

2 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

2 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

3 - PFFFT... - Technique mixte -65 x 50 cm.

3 - PFFFT... - Technique mixte -65 x 50 cm.

4 - Technique mixte - 65 x 50 cm.

4 - Technique mixte - 65 x 50 cm.

5 - Technique mixte - 65 x 50 cm.

5 - Technique mixte - 65 x 50 cm.

6 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

6 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

7 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

7 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

8 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

8 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

9 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

9 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

10 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

10 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

11 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

11 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

12 - LE COUVERT - Technique mixte - 50 x 65 cm.

12 - LE COUVERT - Technique mixte - 50 x 65 cm.

13 - Technique mixte - 46 x 36 cm.

13 - Technique mixte - 46 x 36 cm.

14 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

14 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

15 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

15 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

16 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

16 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

17- Technique mixte - 50 x 65 cm.

17- Technique mixte - 50 x 65 cm.

18 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

18 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

19 - Technique mixte -41 x 32,5 cm.

19 - Technique mixte -41 x 32,5 cm.

20 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

20 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

21 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

21 - Technique mixte - 41 x 32,5 cm.

22 - Technique mixte -26,5 x 19,5 cm.

22 - Technique mixte -26,5 x 19,5 cm.

23 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

23 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

24 - Technique mixte -34 x 23,5 cm.

24 - Technique mixte -34 x 23,5 cm.

25 - Technique mixte - 26 x 20 cm.

25 - Technique mixte - 26 x 20 cm.

26 - Technique mixte - 50 x 18,5 cm.

26 - Technique mixte - 50 x 18,5 cm.

27- Technique mixte - 48 x 45 cm.

27- Technique mixte - 48 x 45 cm.

28 -Technique mixte -58 x 39 cm.

28 -Technique mixte -58 x 39 cm.

29- Technique mixte - 52 x 37 cm.

29- Technique mixte - 52 x 37 cm.

30 - Technique mixte - 61 x 36 cm.

30 - Technique mixte - 61 x 36 cm.

31 - Technique mixte - 62 x 35,5 cm.

31 - Technique mixte - 62 x 35,5 cm.

32 - Technique mixte - 61 x 35,5 cm.

32 - Technique mixte - 61 x 35,5 cm.

33- Technique mixte - 27 x 21 cm.

33- Technique mixte - 27 x 21 cm.

34 - Technique mixte - 26 x 20 cm.

34 - Technique mixte - 26 x 20 cm.

35 ELECTRICITE A LA CAMPAGNE -Technique mixte - 24,5 x 19 cm.

35 ELECTRICITE A LA CAMPAGNE -Technique mixte - 24,5 x 19 cm.

36 - Technique mixte -26 19,5 cm.

36 - Technique mixte -26 19,5 cm.

37 - Technique mixte - 29 x 18,5 cm.

37 - Technique mixte - 29 x 18,5 cm.

38 - Technique mixte - 22 x 17 cm.

38 - Technique mixte - 22 x 17 cm.

39 - Technique mixte - 20 x 16 cm.

39 - Technique mixte - 20 x 16 cm.

40 - Technique mixte -19 x 15,5 cm.

40 - Technique mixte -19 x 15,5 cm.

41 - Technique mixte - 24 x 34,5 cm.

41 - Technique mixte - 24 x 34,5 cm.

42 - Technique mixte -23 x 34,5 cm.

42 - Technique mixte -23 x 34,5 cm.

43 - Technique mixte - 21 x 29 cm.

43 - Technique mixte - 21 x 29 cm.

44 - Technique mixte - 21 x 28,5 cm.

44 - Technique mixte - 21 x 28,5 cm.

45 - Technique mixte -21 x 28,5 cm.

45 - Technique mixte -21 x 28,5 cm.

46 - Technique mixte - 2 x 20,5 x 28,5 cm.

46 - Technique mixte - 2 x 20,5 x 28,5 cm.

47 - Technique mixte -21 x 27,5 cm.

47 - Technique mixte -21 x 27,5 cm.

48 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

48 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

49 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

49 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

50 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

50 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

51 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

51 - Technique mixte - 37 x 26 cm.

52 - Technique mixte - 36 x 26 cm.

52 - Technique mixte - 36 x 26 cm.

53 - Technique mixte - 35,5 x 26 cm.

53 - Technique mixte - 35,5 x 26 cm.

54 - Technique mixte - 2 x 20,5 x 28,5 cm.

54 - Technique mixte - 2 x 20,5 x 28,5 cm.

55 - Technique mixte -36,5 x 25 cm.

55 - Technique mixte -36,5 x 25 cm.

56 - Technique mixte - 36 x 25,5 cm.

56 - Technique mixte - 36 x 25,5 cm.

57 - Technique mixte - 36 25,5 cm.

57 - Technique mixte - 36 25,5 cm.

58- Technique mixte -35 x 25,5 cm.

58- Technique mixte -35 x 25,5 cm.

59 - Technique mixte - 35 x 25,5 cm.

59 - Technique mixte - 35 x 25,5 cm.

60 - Technique mixte - 35 x 25,5 cm.

60 - Technique mixte - 35 x 25,5 cm.

61 - Technique mixte - 32 x 25,5 cm.

61 - Technique mixte - 32 x 25,5 cm.

62 - Technique mixte - 32 x 24,5 cm.

62 - Technique mixte - 32 x 24,5 cm.

63 - Technique mixte - 34 x 23 cm.

63 - Technique mixte - 34 x 23 cm.

64 - Technique mixte - 29 x 18 cm.

64 - Technique mixte - 29 x 18 cm.

65 - Technique mixte - 29,5 x 18 cm.

65 - Technique mixte - 29,5 x 18 cm.

66 - - Technique mixte - 27 x 18 cm.

66 - - Technique mixte - 27 x 18 cm.

67 - Technique mixte - 20,5 x 28,5 cm.

67 - Technique mixte - 20,5 x 28,5 cm.

68 -Technique mixte -33,5 x 24 cm.

68 -Technique mixte -33,5 x 24 cm.

69-Technique mixte - 30 x 19 cm.

69-Technique mixte - 30 x 19 cm.

70-Technique mixte - 36 x 17 & 36 x 20 cm.

70-Technique mixte - 36 x 17 & 36 x 20 cm.

71 -Technique mixte -

71 -Technique mixte -

72-Technique mixte - 50 x 65 cm.

72-Technique mixte - 50 x 65 cm.

73 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

73 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

74 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

74 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

75 - NUAGE-Technique mixte - 50 x 65 cm.

75 - NUAGE-Technique mixte - 50 x 65 cm.

76 -NUAGE -Technique mixte - 50 x 65 cm.

76 -NUAGE -Technique mixte - 50 x 65 cm.

77-Technique mixte - 50 x 65 cm.

77-Technique mixte - 50 x 65 cm.

78 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

78 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

79 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

79 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

80 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

80 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

81 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

81 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

82 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

82 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

83 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

83 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

84 -Technique mixte - 65 x 50 cm.

84 -Technique mixte - 65 x 50 cm.

85 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

85 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

86-Technique mixte -

86-Technique mixte -

87-Technique mixte - 50 x 65 cm.

87-Technique mixte - 50 x 65 cm.

88-Technique mixte - 50 x 65 cm.

88-Technique mixte - 50 x 65 cm.

89 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

89 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

90-Technique mixte - 50 x 65 cm.

90-Technique mixte - 50 x 65 cm.

91-Technique mixte - 50 x 65 cm.

91-Technique mixte - 50 x 65 cm.

92-Technique mixte - 50 x 65 cm.

92-Technique mixte - 50 x 65 cm.

93-Technique mixte - 50 x 65 cm.

93-Technique mixte - 50 x 65 cm.

94-Technique mixte - 50 x 65 cm.

94-Technique mixte - 50 x 65 cm.

95-Technique mixte - 65 x 50 cm.

95-Technique mixte - 65 x 50 cm.

96-Technique mixte - 50 x 65 cm.

96-Technique mixte - 50 x 65 cm.

97-Technique mixte - 50 x 65 cm.

97-Technique mixte - 50 x 65 cm.

98-Technique mixte - 50 x 65 cm.

98-Technique mixte - 50 x 65 cm.

99-Technique mixte - 50 x 65 cm.

99-Technique mixte - 50 x 65 cm.

100-Technique mixte - 50 x 65 cm.

100-Technique mixte - 50 x 65 cm.

101-Technique mixte - 65 x 50 cm.

101-Technique mixte - 65 x 50 cm.

102-Technique mixte - 50 x 65 cm.

102-Technique mixte - 50 x 65 cm.

103-Technique mixte - 50 x 65 cm.

103-Technique mixte - 50 x 65 cm.

104-Technique mixte - 50 x 65 cm.

104-Technique mixte - 50 x 65 cm.

105-Technique mixte - 50 x 65 cm.

105-Technique mixte - 50 x 65 cm.

106-Technique mixte - 50 x 65 cm.

106-Technique mixte - 50 x 65 cm.

107-Technique mixte - 50 x 65 cm.

107-Technique mixte - 50 x 65 cm.

108-Technique mixte - 50 x 65 cm.

108-Technique mixte - 50 x 65 cm.

109 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

109 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

110 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

110 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

111 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

111 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

112 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

112 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

113 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

113 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

114 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

114 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

115 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

115 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

116 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

116 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

117 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

117 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

118 -Technique mixte -65 x 50 cm.

118 -Technique mixte -65 x 50 cm.

119 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

119 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

120 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

120 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

121 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

121 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

122 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

122 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

123 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

123 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

124 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

124 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

125 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

125 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

126 - 47 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

126 - 47 - Technique mixte - 50 x 65 cm.

127 - MIAOU -Technique mixte - 50 x 65 cm.

127 - MIAOU -Technique mixte - 50 x 65 cm.

128 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

128 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

129 -Technique mixte - 65 x 50 cm.

129 -Technique mixte - 65 x 50 cm.

130 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

130 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

131 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

131 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

132 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

132 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

133 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

133 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

134 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

134 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

135 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

135 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

136 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

136 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

137 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

137 -Technique mixte - 50 x 65 cm.

138 -Technique mixte -58 x 50 cm.

138 -Technique mixte -58 x 50 cm.

139 - KADATH -Technique mixte - 57 x 49 cm.

139 - KADATH -Technique mixte - 57 x 49 cm.

140 - Encre de chine 36 x 26 cm.

140 - Encre de chine 36 x 26 cm.

141 - 37 x 26 cm.

141 - 37 x 26 cm.

142 - 21x 28 cm

142 - 21x 28 cm

143 - 20 x 26 cm

143 - 20 x 26 cm

144 - 37 x 26 cm

144 - 37 x 26 cm

145 - 21x28 cm

145 - 21x28 cm

146 - 35 x 25 cm

146 - 35 x 25 cm

147 - Sainte Véronique 50 x 31

147 - Sainte Véronique 50 x 31

148 - 36 x 26 cm

148 - 36 x 26 cm

149 - 36 x 26 cm

149 - 36 x 26 cm

150 - 20 x 21 cm

150 - 20 x 21 cm

151 - 21 x 27 cm

151 - 21 x 27 cm

Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :